Duel Masters Wiki
Advertisement
Duel Masters Wiki
Kiki Kaikai
Kiki, Evil Ways God Kaikai, Foreign Ways God
Dm24-16 Dm24-21
Left Right


Kiki Kaikai
Kiki, Evil Ways God Kaikai, Foreign Ways God
Dm24-16(cc) Dm24-21(cc)
Left Right


Kiki Kaikai
Kiki, Evil Ways God Kaikai, Foreign Ways God
Dm-p6-y6 Dm-p7-y6
Left Right


Kiki, Evil Ways God
GalleryRulingsTipsTrivia
Advertisement