Duel Masters Wiki
Advertisement
Urth, Purifying Elemental
Urth Purifying Elemental DM-01
Japońskie imię 浄化の精霊ウルス
Rōmaji Jōka no Seirei Urusu
Typ karty Creature
Cywilizacja Light Light
Rasa Angel Command
Koszt many 6
Wartość many 1
Siła 6000
Ilustratorzy Akifumi Yamamoto

Urth, Purifying Elemental (pol. Urth, żywiołak oczyszczenia) to karta cywilizacji światła.

Angielski tekst[]

  • Double breaker (This creature breaks 2 shields.)
  • At the end of each of your turns, you may untap this creature.

It is said the destruction of the Ancient Empire was caused by the descent of the elementals. (DM-01)

Polski tekst[]

  • Podwójny łamacz (ten stwór rozbija 2 tarcze).
  • Na koniec każdej z twoich tur, możesz untapować to stworzenie.

Mówi się, że zniszczenie Starożytnego Imperium wywołało zstąpienie żywiołaków. (DM-01)

Zestawy TCG[]

Zestawy OCG[]

  • DM-01 Base Set – S2/S10 Super Rare Super Rare
  • DMC-54 Legend Chronicle Rival – 5/20 Super Rare Super Rare
  • Promotional – P18/Y7 Super Rare Super Rare

Galeria[]

Advertisement