FANDOM


Swamp Worm
Swamp Worm DM01
Japońskie imię 腐食虫スワンプワーム
Rōmaji Fushokuchū Suwanpu Wāmu
Tłumaczenie TCG: Bagienny robak
OCG: Korodujący insekt – Bagienny robak
Typ karty Creature
Cywilizacja Darkness Darkness
Rasa Parasite Worm
Koszt many 7
Wartość many 1
Siła 2000
Ilustratorzy Youichi Kai, Taro Yamazaki

Swamp Worm (jap. 腐食虫スワンプワーム Fushokuchū Suwanpu Wāmu) – karta cywilizacji ciemności.

Angielski tekst Edytuj

  • When you put this creature into the battle zone, your opponent chooses one of his creatures and destroys it.

Flesh is its food. Bones are its toothpicks. (DM-01)

Polski tekst Edytuj

  • Gdy wprowadzisz tego stwora do strefy bitwy, twój przeciwnik wybiera jednego ze swoich stworów i go niszczy.

Mięso jest jego pokarmem, kości wykałaczkami. (DM-01, DM-18)

Zestawy TCG Edytuj

Zestawy OCG Edytuj

Galeria Edytuj