Duel Masters Wiki
Advertisement
Storm Genji Double Cross, the Super Temporal
Storm Genji Double Cross the Super Temporal DM39
Japońskie imię 超時空ストームG・XX
Kana チョウジクウ ストームゲンジダブルクロス
Rōmaji Chōjikū Sutōmu Genji Daburu Kurosu
Tłumaczenie Genji Burzy, Podwójny Krzyż – Superczas
Typ karty Evolution Psychic Evolution Creature
Awaken Last Storm Double Cross, the Super Awakened
Cywilizacja Fire Fire
Rasa Armored Dragon/Flame Command/Samurai
Koszt many 20
Wartość many 0
Siła 24000
Ilustratorzy Daisuke Izuka

Storm Genji Double Cross, the Super Temporal (jap. 超時空ストームG・XX Chōjikū Sutōmu Genji Daburu Kurosu) – karta cywilizacji ognia.

Angielski tekst[]

Angielskie tłumaczenie pochodzi z Storm Genji Double Cross, the Super Temporal na Angielskiej Duel Masters Wiki

  • Super Infinite evolution—Put this creature on any number of psychic creature(s) that have total cost 20 or more.
  • Whenever you put psychic creatures into the battle zone or awaken them, you may put this creature from your hyperspatial zone into the battle zone.
  • Meteorburn Awaken—At the start of your turn, put all cards under this creature into your graveyard and flip this creature.
  • Quattro breaker (This creature breaks 4 shields.)

Polski tekst[]

  • Super nieskończona ewolucja—Połóż tego stwora na dowolnej liczbie psychicznych stworzeń, których łączny koszt wynosi 20 lub więcej.
  • Kiedykolwiek wprowadzisz psychicznego stwora na pole bitwy lub go przebudzisz, możesz wprowadzić tego stwora na pole bitwy ze swojej hiper-przestrzennej strefy.
  • Przebudzenie meteoru—Na początku twojej tury, wyślij wszystkie karty pod tym stworem na cmentarzysko i odwróć go.
  • Poczwórny łamacz (ten stwór rozbija 4 tarcze).

Zestawy OCG[]

  • DM-39 Psychic Splash – S3a/S5 Super Rare Super Rare
Advertisement