FANDOM


Solar Ray
Solar Ray DM10
Japońska nazwa ソーラー・レイ
Rōmaji Sōrā Rei
Typ karty Spell
Cywilizacja Light Light
Koszt many 2
Wartość many 1
Ilustratorzy Jason, Asai Genji, Kazuo Matsushima

Solar Ray (pol. Słoneczny promień) to karta cywilizacji światła.

Angielski tekst Edytuj

ShieldTrigger Shield trigger (When this spell is put into your hand from your shield zone, you may cast it immediately for no cost.)

  • Choose one of your opponent's creatures in the battle zone and tap it.

"You're lucky I only used a star. Next time I'll send a supernova your way." —Elixia, Pureblade Elemental (DM-10)

Polski tekst Edytuj

ShieldTrigger Wyzwalacz tarczy (gdy to zaklęcie trafi do twojej ręki z twojej strefy tarcz, możesz rzucić je, nie płacąc kosztu).

  • Wybierz jednego ze stworów twojego przeciwnika w strefie bitwy i tapnij go.

"Masz szczęście, że użyłam gwiazdy. Następnym razem rzucę w ciebie supernową." —Elixia, Pureblade Elemental (DM-10)

Zestawy TCG Edytuj

Zestawy OCG Edytuj

Galeria Edytuj