Duel Masters Wiki
Advertisement
Solar Ray
Solar Ray DM10
Japońska nazwa ソーラー・レイ
Rōmaji Sōrā Rei
Typ karty Spell
Cywilizacja Light Light
Koszt many 2
Wartość many 1
Ilustratorzy Jason, Asai Genji, Kazuo Matsushima

Solar Ray (pol. Słoneczny promień) to karta cywilizacji światła.

Angielski tekst[]

ShieldTrigger Shield trigger (When this spell is put into your hand from your shield zone, you may cast it immediately for no cost.)

  • Choose one of your opponent's creatures in the battle zone and tap it.

"You're lucky I only used a star. Next time I'll send a supernova your way." —Elixia, Pureblade Elemental (DM-10)

Polski tekst[]

ShieldTrigger Wyzwalacz tarczy (gdy to zaklęcie trafi do twojej ręki z twojej strefy tarcz, możesz rzucić je, nie płacąc kosztu).

  • Wybierz jednego ze stworów twojego przeciwnika w strefie bitwy i tapnij go.

"Masz szczęście, że użyłam gwiazdy. Następnym razem rzucę w ciebie supernową." —Elixia, Pureblade Elemental (DM-10)

Zestawy TCG[]

  • DM-01 Base Set – 19/110 Common Common
  • DM-10 Shockwaves of the Shattered Rainbow – 25/110 Common Common

Zestawy OCG[]

  • DM-01 Base Set – 71/110 Common Common
  • DM-10 Eternal Arms – 78/110 Common Common
  • DM-18 Best Challenger – 100/140 Common Common
  • DM-32 Evolution Saga – 77/110 Common Common
  • DMC-16 Guardian Blue Deck – 50/78 Common Common

Galeria[]

Advertisement