FANDOM


Rothus, the Traveler
Rothus the Traveler M14
Japońskie imię 銃神兵ディオライオス
Rōmaji Jūshinhei Dio Raiosu
Tłumaczenie TCG: Podróżnik Rothus
OCG: Dio Raios, żołnierz boskiej broni
Typ karty Creature
Cywilizacja Fire Fire
Rasa Armorloid
Koszt many 4
Wartość many 1
Siła 4000
Ilustratorzy Seki, Shishizaru

Rothus, the Traveler (jap. 銃神兵ディオライオス Jūshinhei Dio Raiosu) – karta cywilizacji ognia.

Angielski tekst Edytuj

  • When you put this creature into the battle zone, destroy one of your creatures. Then your opponent chooses one of his creatures and destroys it.

"Though battered and scarred, I march on through wars, storms, and strife. I march on." (DM-01)

"I have been to ten thousand dimensions, yet still I search for home." (DMS-01)

Polski tekst Edytuj

  • Gdy wprowadzisz tego stwora do strefy bitwy, zniszcz jednego ze swoich stworów. Następnie twój przeciwnik wybiera jednego ze swoich stworów i niszczy go.

Chociaż poobijany i ranny, kroczę przez wojnę, burze i niepokoje. Mój marsz trwa." (DM-01)

"Byłem w tysiącach wymiarów, lecz cały czas szukam domu." (DMS-01)

Zestawy TCG Edytuj

Zestawy OCG Edytuj

Galeria Edytuj