Duel Masters Wiki
Advertisement
Robin Champ, Orichalcum Wizard
Robin Champ Orichalcum Wizard DMR11
Japońskie imię 錬金魔砲 ロビン・チャンプ
Kana オリハルコン・ウィザード ロビン・チャンプ
Rōmaji Oriharukon Wizādo Robin Chanpu
Tłumaczenie Robin Champ, mosiężny czarodziej
Typ karty EvolutionExile Evolution Exile Creature
Cywilizacja Water Water
Rasa Outrage MAX
Koszt many 6
Wartość many 1
Siła 8000
Ilustratorzy Shishizaru

Robin Champ, Orichalcum Wizard (jap. 錬金魔砲 ロビン・チャンプ Oriharukon Wizādo Robin Chanpu) – karta cywilizacji wody.

Angielski tekst[]

Angielskie tłumaczenie pochodzi z Robin Champ, Orichalcum Wizard na Angielskiej Duel Masters Wiki

  • Evolution—Put on one of your Outrage.
  • Double breaker (This creature breaks 2 shields.)
  • Whenever a player casts a spell from his hand, you may cast that spell from that players graveyard for no cost. If you do, put that spell into its owner's graveyard.
  • You can't put other exile creatures that have "Orichalcum Wizard" in their name into the battle zone.

Polski tekst[]

  • Ewolucja—Połóż na jednym ze swoich Outrage.
  • Podwójny łamacz (ten stwór rozbija 2 tarcze).
  • Za każdym razem gdy gracz rzuci zaklęcie ze swojej ręki, możesz rzucić tamto zaklęcie z cmentarzyska tego gracza, nie płacąc kosztu. Gdy tak zrobisz, wyślij to zaklęcie na cmentarzysko jego właściciela.
  • Nie możesz wprowadzić do strefy bitwy innych stworów z "Orichalcum Wizard" w imieniu.

Zestawy OCG[]

  • DMR-11 Episode 3: Ultra Victory Master – S1/S5 Super Rare Super Rare
Advertisement