FANDOM


Miele, Vizier of Lightning
Miele Vizier of Lightning DM01
Japońskie imię 雷光の使徒ミール
Rōmaji Raikō no Shito Mīru
Typ karty Creature
Cywilizacja Light Light
Rasa Initiate
Koszt many 3
Wartość many 1
Siła 1000
Ilustratorzy Dai, KAIRI SHOYAMA, RYOSUKE NISHIYAMA, YUSUKE TAKITA

Miele, Vizier of Lightning (pol. Wezyr błyskawic, Miele) to karta cywilizacji światła.

Angielski tekst Edytuj

  • When you put this creature into the battle zone, you may choose one of your opponent's creatures in the battle zone and tap it.

"Vizier of Lightning, arise. Your eyes are a bow of judgment." —Hanusa, Radiance Elemental (DM-01/DMC-61)

Polski tekst Edytuj

  • Gdy wprowadzić tego stwora na pole bitwy, możesz wybrać jednego stwora twojego przeciwnika w strefie bitwy i tapnąć go.

"Wezyrze błyskawic, powstań. Twe oczy są niczym łuk sądu." —Hanusa, Radiance Elemental (DM-01/DMC-61)

Zestawy TCG Edytuj

Zestawy OCG Edytuj

Galeria Edytuj