Duel Masters Wiki
Advertisement
Hot Spring Sabaki, Fire Water Sword
Hot Srping Sabaki Fire Water Sword DMX12
Japońskie imię 炎水剣オンセン・サバキ
Kana エンスイケン オンセンサバキ
Rōmaji Ensuiken Onsen Sabaki
Tłumaczenie Wodno-ognisty miecz, Gorące Źródło Sabaki
Typ karty Cross Gear
Cywilizacja Water Water/Fire Fire
Koszt many 4
Wartość many 1
Ilustratorzy Norikatsu Miyoshi

Hot Spring Sabaki, Fire Water Sword (jap. 炎水剣オンセン・サバキ Ensuiken Onsen Sabaki) – karta cywilizacji wody i ognia.

Angielski tekst[]

Angielskie tłumaczenie pochodzi z Hot Spring Sabaki, Fire Water Sword na Angielskiej Duel Masters Wiki

  • This cross gear is put into your mana zone tapped.
  • Free Cross: Put this card into the battle zone. You may cross this cross gear to one of your creatures for no cost. If that creature leaves the battle zone, this card stays in the battle zone.
  • When you put this cross gear into the battle zone, choose a cross gear in the battle zone and put it into its owner's graveyard.
  • Whenever the creature crossed with this cross gear breaks your opponent's shields, destroy one of your opponent's creatures that has power 3000 or less. Then, you may draw a card.

Polski tekst[]

  • Ten cross gear trafia do twojej strefy many w pozycji zużycia.
  • Darmowe skrzyżowanie: wprowadź tę kartę na pole bitwy. Możesz skrzyżować tę kartę z jednym ze swoich stworów, nie płacąc kosztu. Jeśli ten stwór opuści strefę bitwy, ta karta w niej zostaje.
  • Gdy wprowadzisz ten cross gear do strefy bitwy, wybierz cross gear znajdujący się w strefie bitwy i wyślij go na cmentarzysko właściciela.
  • Za każdym razem gdy stwór skrzyżowany z tym cross gearem rozbije tarczę przeciwnika, zniszcz jednego ze stworów przeciwnika o sile 3000 lub niższej. Potem możesz dobrać kartę.

Zestawy OCG[]

  • DMX-12 Black Box Pack – b25/??? brak rzadkości
Advertisement