FANDOM


Dimension Gate
Dimension Gate DM06
Japońskie imię ディメンジョン・ゲート
Rōmaji Dimenjon Gēto
Tłumaczenie Brama wymiarów
Typ karty Spell
Cywilizacja Nature Nature
Koszt many 3
Wartość many 1
Ilustratorzy Jason, Shishizaru, ZENTOYO

Dimension Gate (jap. ディメンジョン・ゲート Dimenjon Gēto) – karta cywilizacji natury.

Angielski tekst Edytuj

ShieldTrigger Shield trigger (When this spell is put into your hand from your shield zone, you may cast it immediately for no cost.)

  • Search your deck. You may take a creature from your deck, show that creature to your opponent, and put it into your hand. Then shuffle your deck.

Polski tekst Edytuj

ShieldTrigger Wyzwalacz tarczy (gdy to zaklęcie trafi do twojej ręki z twojej strefy tarcz, możesz rzucić je, nie płacąc kosztu).

  • Przeszukaj swoją talię. Możesz wziąć z niej stwora, pokazać go swojemu przeciwnikowi i dodać do swojej ręki. Następnie potasuj swoją talię.

Zestawy TCG Edytuj

Zestawy OCG Edytuj

Galeria Edytuj